DB (Data Bus) connectorDB-konnektor, andmesiinikonnektor Side- ja arvutustehnikas laialdaselt kasutatav konnektoriperekond. On olemas 9, 15, 25, 37 ja 50 jalaga DB-konnektoreid.

Konnektorit DB-9 kasutatakse harilikult personaalarvutites esimese järjestikpordina (COM1) hiire külgeühendamiseks. DB-25 leiab kasutust teise järjestikpordina (COM2), kuhu võib ühendada näit. modemi , samuti parelleelpordina (näit. printeripordina). DB-25 konnektorit kasutatakse ka paljudes erinevates sideseadmetes.

Tihedat DB-15 konnektorit kasutatakse personaalarvuti VGA pordi jaoks ning see on samade mõõtmetega, mis DB-9, kuid on 15 jalaga

Tegelikult on kõnealuste konnektorite korrektne nimetus D-sub konnektorid. Täht D meenutab, et konnektoritel on D-kujuline metallotsik, mis väldib pistikute valepidi ühendamist ning erineva jalgade arvuga D-sub konnektorite korrektsed tähistused on vastavalt DA-15, DB-25, DC-37, DD-50 ja DE-9. Võibolla sellpärast, et kõige rohkem on kasutusel DB-25 tüüpi pistikuid, on ka muu jalgade arvuga pistikuid hakatud tähistama DB-9, DB-15 jne