Huffman codingHuffmani kodeering Statistiline (kadudeta) failitihendusmeetod, mis teisendab tärgid (tähemärgid) muutuva pikkusega bitistringideks. Kõige sagedamini esinevad tärgid teisendatakse kõige lühemateks bitistringideks ja kõige harvemini esinevad kõige pikemateks. Tihendamine toimub kahes järgus - kõigepealt toimub andmeüksuse analüüs ja luuakse selle andmeüksuse sisul põhinev puukujuline mudel, seejärel kasutatakse seda mudelit andmete tegelikuks tihendamiseks. Hõrendamisel (dekompressimisel) dekodeeritakse andmed sama puud kasutades.

Vt. ka LZW