MIMD (Multiple Instruction stream Multiple Data stream)Arvutiarhitektuur, kus kasutatakse mitut protsessorit ning kõik protsessorid töötlevad igaüks oma käsustikku samal ajal ja sõltumatult teistest.

Vt. ka SIMD ja MISD