clock pulsetaktimpulss Signaal elektroonikaskeemi töö sünkroniseerimiseks. Taktimpulsid kujutavad endast kindla sagedusega toimuvaid pingemuutusi kahe konstantse väärtuse vahel.

Vt. ka clock ja clock speed