gainvõimendustegur, võimendus Võimendi võimendustegur näitab, mitu korda on signaal võimendi väljundil tugevam võimendi sisendile antud signaalist

Antenni võimendustegur näitab, kui mitu korda on suunatud antenni kiirgusvõimsus mingis suunas suurem kui oleks isotroopse (igas suunas võrdselt kiirgava) antenni kiirgusvõimsus selles suunas