color spacevärvusruum Meetod värvuste esitamiseks numbrilisel kujul, harilikult kolme või nelja arvu abil. Näit. RGB värvusruumi korral kirjeldab iga konkreetset värvust kolme arvu kombinatsioon, mis näitavad punase, rohelise ja sinise värvuse intensiivsust. Sellist kolme arvu kombinatsiooni võib ette kujutada kui punkti kolmemõõtmelises ruumis, kus telgedele on kantud R (punane), G (roheline) ja B (sinine) väärtused.

Värvusruumi sünonüümina on kasutusel termin "värvusmudel"

Vt. ka RGB, CMYK, CIE, YUV, YIQ, HSB, sRGB