Boolean logicBoole’i loogika Inglise matemaatiku George Boole’i poolt 19. sajandil loodud matemaatiline loogika. Kui aritmeetikas on põhiteheteks liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine, siis Boole’i loogikas on põhiteheteks AND, OR ja NOT. Boole’i loogikatehteid realiseeritakse loogikaventiilide abil, kusjuures loogikaventiile valmistatakse mitte ainult põhitehete, vaid ka mitmesuguste permutatasioonide (näit. NAND, NOR, XOR ja XNOR) teostamiseks.

ANDORNOT
ININOUTININOUT INOUT
000000 10
0100110 1
10010 
111 11 1

Boole’i loogika reeglid ehk tõetabelid