reportaruanne Paberile prinditud või mikrofilmile võetud faktide ja arvude kollektsioon koos leheküljenumbrite ja leheküljepäistega