FPGA (Field-Programmable Gate Array)programmeeritav ventiilmaatriks Integraalskeem, mida saab programmeerida hiljem, mitte valmistajatehases. Selles mõttes sarnanevad programmeeritavad ventiilmaatriksid programmeeritavatele püsimälukiipidele (PROM), kuid neil on palju laiemad kasutusvõimalused. Insenerid saavad programmeeritavaid ventiilmaatrikseid kasutada spetsialiseeritud integraalskeemide projekteerimiseks, mida hiljem võib tellida suurtes kogustes juba valmisühendustega. Ideaalis võiksid arvutikasutajad ise teha oma vajadustele vastavaid mikroprotsessoreid

Vt. ka gate array, ASIC ja DSP