JTAG (Joint Test Action Group)Ühendatud Testimisrühm Kuna JTAG töötas välja piirskaneerimise standardi IEEE 1149.1, siis nimetatakse seda standardit sageli lihtsalt JTAG ja piirskaneerimise seadmeid JTAG-seadmeteks.

JTAG-liides kujutab endast kiibile lisatavat spetsiaalset nelja viiguga liidest (andmed sisse, andmed välja, TCK, TMS). Liides on kujundatud nii, et trükkplaadile monteeritud kiipide JTAG-viigud saab omavahel kokku ühendada pärgühenduseks. Sel juhul piisab testsondi ühendamisest üheainsa JTAG-pordiga, et testida kõiki plaadil olevaid kiipe. Kuna JTAG-pordil on ainult üks sisend- ja üks väljundkontakt, siis peab kasutatav protokoll olema loomulikult jadaprotokoll. Taktimpulsid antakse TCK-viigule ning TMS-viigu kaudu toimub olekumasina juhtimine ühe biti kaupa korraga.

Vt. lähemalt www.jtag.com ja www.jtag.org