replicationtiraþeerimine Andmebaasihalduses hajusandmebaaside hoidmine sünkroniseerituna sel viisil, et kogu andmebaasi tervikuna või selle osi kopeeritakse regulaarselt teistesse võrgus olevatesse serveritesse.

On olemas mitmeid tiraþeerimismeetodeid:

  • Primaarserveri tiraþeerimisel säilitatakse andmebaasi emaeksemplari ühes serveris ja teistesse serveritesse saadetakse kirjutuskaitsega koopiaid.
  • Töövookeskkonnas võib emaeksemplar liikuda ühest serverist teise. Seda nimetatakse "jaostiraþeerimiseks" või "omanduse üleandmisega tiraþeerimiseks".
  • Sümmeetrilise tiraþeerimise puhul, mida nimetatakse ka "värskenda kõikjal" või "partnertiraþeerimiseks", võib värskendusi vastu võtta iga server, millele järgneb kõigi teiste serverite värskendamine.
  • Tõrkesiirdega tiraþeerimine ehk kuumvarundamine säilitab andmete värske koopia teises serveris varukoopiana