RAS (5) (Row Address Strobe)reaimpulss Taktsignaal ridade ja veergudena organiseeritud mälukiibis, mida kasutatakse konkreetsele andmebitile vastava reanumbri kindlakstegemiseks

Vt. ka CAS