RAR (Remote Access Router)kaugpöördusruuter Võrguseade üksteisest eemal asuvate serverite ühendamiseks üle eraliinide või avalike telefonivõrkude. Ruutereid peavad olema liini mõlemas otsas ning nende ülesandeks on protokollide teisendamine sisevõrgu (kohtvõrgu) ja välisvõrgu (laivõrgu) vahel