IAD (Integrated Access Device)integreeritud pöördusseade Seade, mis kliendi asukohas multipleksib erinevaid sidetehnoloogiaid ühele telefoniliinile edastamiseks telefonivõrku ja demultipleksib saabuvaid vooge vastavatess kanalitesse. On saadaval mitmesuguseid kombinatsioone (analoogkõne, DSL, ISDN, E1 jne) toetavaid seadmeid. Sageli kasutatakse seda terminit ka ainult DSL puhul, kus toimub kõne ja andmete segustamine üle DSL-liini