read-onlykirjutuskaitstud, kirjutuskaitsega Dokument, fail, andmebaas vms, mida saab lugeda, kuid ei saa muuta