signalsignaal Igasugune elektri- või valgusimpulss või sagedus traatjuhtmes, valguskaablis või raadioeetris. See termin on mõnevõrra geneeriline ja võib käia praktiliselt kõige kohta, mida genereeritakse ja edastatakse (energia, andmed, juhtsignaalid jne.).

Kuigi terminit võib kasutada ka iseseisvalt, esineb see enamasti koos mingi täpsustava sõnaga, näit. "andmesignaal", "juhtsignaal", "videosignaal" jne.

Vt. ka signaling