modem poolmodemipuul Modemite ja tarkvara kogu, mis võimaldab võrgusisestel kasutajatel välja helistada ja kaugkasutajatel sisse helistada üle lähima vaba modemi. Modemipuul võib olla kaugpöördusserveri sees või sellest väljaspool