bridge (3)sildama Ühest ahelast, kanalist või elemendist teise suunama