media gatewaymeediumilüüs Seade, mis teisendab multimeediumsisendi edastamiseks magistraalis ja vastupidi. Meediumilüüsiks võib olla IP-lüüs, telefonikommutaator või modemipank