H.245ITU juhtsõnumite standardprotokoll H.225 audio- või videokonverentside jaoks. Juhtsõnumeid kasutatakse voo reguleerimiseks ja krüpteerimiseks , samuti sideseansi alustamiseks, kasutatavate funktsioonide kooskõlastamiseks ja side lõpetamiseks. H.245 määrab ära ka selle, kumb pool on peremees erinevate käskude andmisel

Vt. ka H.323