emulatoremulaator Seade või programm, mis imiteerib teise seadme või programmi tööd. Arvuti võib projekteerida nii, et see emuleerib teist arvutimudelit või teist tüüpi keskprotsessorit ja täidab teisele masinale kirjutatud programme. Terminali võib projekteerida selliselt, et see emuleerib erinevaid sideprotokolle ja on võimeline suhtlema erinevate võrkudega. Minevikus mõisteti "emulaatori" all ainult riistvara ja tarkvaralist emulatsiooni nimetati "simulaatoriks". Tänapäeval võib termin "emulaator" käia nii riistvara, tarkvara kui nende kombinatsiooni kohta

Vt. ka x86 emulator, Wine, Odin, 3270 emulator, disk emulator, FX 32, ROM emulator, ICE, Mac emulator ja SoftWindows