channelskanaliseeritud info Internetitehnoloogia, mille puhul võrguserver saadab omal algatusel (tõukab) informatsiooni veebilehitsejatele, nii et kasutajad saavad seda informatsiooni passiivselt, ilma omapoolse pöördumiseta serveri poole

Terminit "channels" kasutatakse termini push technology sünonüümina