token passingloa kettedastus Kohtvõrgu tehnoloogia, kus juhtarvuti saadab pidevalt võrku lube. Kui arvuti või terminal tahab saata võrku sõnumit, siis ootab ta ära tühja loa saabumise ning täidab selle sihtjaama aadressi ja sõnumiga.

Kõik võrgusõlmed jälgivad pidevalt mööduvaid lube, et kindlaks teha, kas võrgus liigub neile määratud sõnumiga lube ning kui leiavad mõne, siis püüavad selle kinni ja tühjendavad loa. Loa kettedastust kasutatakse siin- ja ringvõrkudes.