superclasssuperklass Objektorienteeritud programmeerimises kõrgklass, mis annab edasi atribuute ja meetodeid (andmeid ja töötlust) hierarhiat mööda allapoole alamklassidele. Abstraktseid superklasse kasutatakse peremees-struktuuridena ja objekte neile ei looda. Konkreetseid superklasse kasutatakse objektide loomiseks.