cipheršiffer Šifriks nimetatakse igasugust teksti krüpteerimise meetodit teksti loetavuse ja tähenduse varjamiseks. Vahel kasutatakse seda terminit ka krüpteeritud tekstisõnumi enda kohta, kuigi sel juhul tuleks kasutada termineid "krüptogramm" või "šiffertekst". Sõna ise tuleb araabia keelest, kus see tähendab tühjust või nulli.

Mõned šifrid ei tee midagi muud kui paigutab tähestiku tähti ümber või manipuleerib tekstiga mingil muul järjekindlal moel. Enamik tõsiseid šifreid kasutab aga nii võtit (muutuja, mida mingil viisil tekstiga kombineeritakse) kui algoritmi (valem, mille abil võtit ja teksti kombineeritakse)