stream ciphervoošiffer Krüpteerimismeetod, kus krüpteeritakse pidevat andmevoogu, mitte andmeplokke

Vt. ka block cipher