base classpõhiklass, ülemklass Klass, millelt alamklassid pärivad omadusi. Terminit "base class" kasutataks näit. C++ programmikeeles