network resourcevõrguressurss Võrku ühendatud seadmed, sideliinid ja võrguseadmetes leiduv tarkvara