MVIP (MultiVendor Integration Protocol)multivendor-integratsiooniprotokoll Kõnesiin ja kommutatsiooniprotokoll personaalarvutitele, mida kasutatakse teise arvutisisese sidesiinina, et multipleksida kuni 256 täisdupleks-kõnekanalit ühelt kõnekaardilt teisele.

Digitaalset kõnet, faksi, videot (või mistahes muid digiandmeid) edastatakse üle iga ISA, EISA või Micro Channel kaardiga ühendatud lintkaabli. Näit. võib mitu faksiplaati ühendada plaadiga, mis multipleksib nende liinid T1 kanalisse. Selle teise siini suurt ribalaiust ära kasutades ehitatakse MVIP’i ümber konverentsisüsteeme.

MVIP-toodete abil saab personaalarvuti panna toimima väikese kodukeskjaamana. Näit. interaktiivse kõnevastuse süsteem ühel kaardil võib sissetuleva kõne suunata teisele kaardile, mis kommuteerib kõnekeskuses töötavate inimeste liine.

MVIP’i kasutamine võimaldab teostada kõne- ja videotöötlust, ühendades lihtsalt vastava kaardi standardse AT-siiniga, nii et saab ehitada palju paindlikumaid ja odavamaid süsteeme ning ka ülemaailmsed liidestamisprobleemid on väiksemad. See avab erinevaid standardeid kasutavatest maadest pärit firmadele võimaluse sellel turul konkureerida ("multivendor" tähendab "palju müüjaid")