3-tier applicationkolmeastmeline rakendus Kolmeosaline rakendusprogramm, mille iga osa asub arvutivõrgus eri kohas. Need kolm osa on: Kasutaja tööjaamas on harilikult ainult graafiline kasutajaliides ja rakendus-spetsiifilised sisestusvormid või interaktiivsed aknad. Tööjaama kõvakettal võib leiduda ka ainult antud kasutajale kuuluvaid unikaalseid andmeid.

Firmaloogika paikneb kohtvõrgu serveril või mõnel muul ühiskasutusega arvutil ning toimib tööjaamade (klientide) suhtes serverina, samal ajal on see kolmanda astme suhtes ise kliendiks.

Kolmas aste sisaldab andmebaasi ja selle halduseks vajalikku tarkvara ja võib paikneda näit. suurarvutis.

Rakendus võib olla organiseeritud veelgi keerulisemalt ja olla jaotatud n astme vahel, kuid põhimõte jääb samaks - iga astme tarkvara võib olla kirjutatud erinevale platvormile ja kui mõne astme tarkvara välja vahetatakse, tuleb muuta ainult liideseid, kõik muu jääb samaks. Selline mitmeastmeline arhitektuur on eriti sobiv suurtele firmadele, kus aegade jooksul on kogunenud palju pärandrakendusi ja -andmeid, millest ei saa loobuda. Olemasolevaid rakendusi või nende kriitilise tähtsusega osi saab alaliselt või ajutiselt säilitada ja kapseldada uude astmesse, kus need hakkavad tööle komponentidena