polymorphismpolümorfism Objektorienteeritud programmeerimises nimetatakse polümorfismiks muutuja, funktsiooni või objekti võimet omada erinevates kontekstides erinevat tähendust või kasutusviisi. Termin on pärit kreeka keelest ja tähendab "paljuvormilisust"