mobile computingmobiilarvutamine Kaasaskantavate andmevahetus- ja andmetöötlusseadmete kasutamine reisil olles. Mobiilarvutamine eeldab traadita side (mobiilside, raadioside) kasutamist.

Siia kuuluvad mitte ainult süle- ja pihuarvutid ise ja nende juurde kuuluvad lisaseadmed, vaid ka kommunikaatorid, piiparid, andmesidet võimaldavad mobiiltelefonid jne., ühe sõnaga kõik traadita andmeedastust ja vastuvõtmist võimaldavad seadmed

Vt. ka WiFi, GPRS, WAP, UMTS