VHF (Very High Frequencies)ülikõrgsagedused Raadiolained sagedusega 30 kuni 300 MHz ehk lainepikkusega 1-10 m. Eesti keeles nimetatakse seda sagedusala meeterlainealaks e. ultralühilainealaks, saksa keeles UKW (Ultrakurzwellen) ja vene keeles УKВ (ультракороткие волны). Selles sagedusalas töötavad paiksed, mobiilsed. lennukitel ja laevadel asuvad raadiosaatjad, amatöör-raadiojaamad, televisoon ja raadio ringhääling ning raadionavigatsiooniseadmed. Meresides tagavad ultralühilaine-raadiojaamad side kuni 40 miili kaugusele.

Kuna ultralühilaine-ringhäälingusaatjad kasutavad sagedusmodulatsiooni (frequency modulation), siis nimetatakse seda sagedusala ka FM-diapasooniks

Vt. ka band