shared resourceühisressurss Välisseade (näit. kõvaketas, printer vms), mida kasutavad ühiselt mitu kasutajat. Näiteks kohtvõrgu failiserver ja võrguprinter on ühisressursid

Vt. ka ühisloogika