shared logicühisloogika Üks arvuti, mis teenindab kaht või enamat terminali

Vt. ka ühisressurss