shift registernihkeregister Väike ja kiire mälu, kus toimub andmebittide nihutamine vasakult paremale või vastupidi. Nihkeregistreid kasutatakse näit. korrutamis- ja jagamistehete sooritamisel, samuti andmete teisendamisel järjestik-kujult paralleelkujule jne.

4-bitine nihkeregister: