MISD (Multiple Instructions Single Data)Üks paralleel-andmetöötluse vorme, kus n protsessorit, millest igaüks on varustatud oma juhtplokiga, kasutab ühiselt üht mäluplokki. Igal sammul töötlevad kõik protsessorid samaaegselt mälust võetud üht ja sama andmeühikut, kuid iga protsessor teeb seda vastavalt oma juhtplokist saadud käsule.

MISD-arvutid sobivad suhteliselt kitsale ülesannete ringile