IEEE 802.15IEEE standard Bluetooth’il põhinevate personaalsete raadiokohtvõrkude (WPAN) kohta. Koostöös Bluetooth SIG’ga standardiseeris IEEE Bluetooth’i spetsifikatsiooni alumised kihid.

Standard 802.15.1 kiideti heaks 2002.a. ja see on täielikult ühilduv versiooniga Bluetooth 1.1