Barker code



Barkeri kood Otsejada-spektrilaotuse (DSSS) puhul andmevoo moduleerimiseks kasutatav 11 bitist koosnev bitijada (10110111000), mis oma matemaatiliste omaduste tõttu on eriti sobiv raadiolainete moduleerimiseks. Barkeri koodiga moduleerimisel genereeritakse seeria kildudeks nimetatavaid andmeobjekte. Iga andmebitti "kodeeritakse" 11-bitise Barkeri koodiga, nii et edastatavas signaalis on iga andmebitt esindatud 11 killust koosneva koodina.

DSSS on kasutusel IEEE 802.11b standardile vastavates raadiokohtvõrkudes