PTV (Personal Television)personaalteleviisor PTV on seade. mis ühendatakse televiisori ja antenni, satelliidivastuvõtja või kaabelTV pistiku vahele. Põhimõtteliselt töötab PTV sulasena, kes vahetab kanaleid, salvestab teile huvi pakkuvaid teleprogramme ja võimaldab neid vaadata teile sobival ajal. PTV on midagi enamat kui digitaalne videomakk. Näiteks PTV mudelitele ReplayTV ja TiVo on omased sellised funktsioonid nagu käimasoleva saate tagasikerimine või pausi tegemine, üheaegne digitaalsignaali salvestamine ja mahamängimine (ühe programmi vaatamine ja samal ajal teise progrmmi salvestamine), lühiajaline salvestuste arhiveerimine, salvestamine videolindile pikaajaliseks arhiveerimiseks, elektrooniline programmijuht (EPG – Electronic Program Guide) ja programmeeritud salvestamine. ReplayTV puhul on saadaval mudel 2001 (maksimaalne salvestusaeg 10 tundi), mudel 2003 (14 tundi), mudel 2020 (20 tundi) ja mudel 2004 (28 tundi). TiVo mudelid on PTV100/HDR112 (14 tundi), PTV300/HDR312 (30 tundi) ja SVR-2000 (Sony mudel, 30 tundi)