carryülekanne Näit. kahe arvu liitmisel numbri ülekanne järgmisse järku. Kümnendsüsteemi arvude 3256 ja 7761 liitmisel oleksid ülekanded 1, 1, ja 1

             111 
             3856
             +
             7761
             ________
             11617