AMR (1) (Audio/Modem Riser )audio/modem-põikplaat, AMR-plaat 1998.a. võttis Intel kasutusele 48 viiguga AMR-trükkplaadi. Sellele plaadile on paigutatud nii modem kui kodekikiip (viimane muundab analoogsignaali digitaalseks ja vastupidi) ning plaat pistetakse otse arvuti emaplaadil asuvasse spetsiaalsesse AMR-pilusse või tavalisse PCI-pilusse, nii et see on emaplaadi suhtes põiki (90-kraadise nurga all). Kuna uute emaplaadispetsifikatsioonide kinnitamine on aeganõudev protsess, siis hõlbustab modemi ja kodeki paigutamine põikplaadile viimaste täiustamist sõltumatult emaplaadist. Paraku on tarkvarapõhiste kodekite kasutamine ja isehäälestumise puudumine takistanud AMR-plaadi levikut.

AMR-plaat toetab AC ’97 audiot ja V.92 modemit

AMR-plaadi analoog kaasaskantavate seadmete jaoks on mobiil-tütarkaart e. MDC-kaart