BER (Bit Error Rate)bitiveategur Telekommunikatsioonis vigaste bittide arvu ja edastatud bittide koguarvu suhe. Näit. kui bitiveategur on 10 astmes miinus 6, siis see tähendab, et keskmiselt 1 bit miljonist on vigane. Bitiveategur näitab, kui sageli on vaja andmepaketi (või muu andmeüksuse) saatmist korrata, sest selles oli vigane bitt. Liiga suur bitiveategur näitab, et andmete edastamine väiksema kiirusega võib tegelikult lühendada nende edastamiseks kuluvat aega, sest see vähendab bitiveategurit ja korduvedastusele kuuluvate pakettide arv väheneb.

Vt. ka BERT