modecmodek, digitaalmodem Termin "modec" on tuletatud sõnadest "modem" ja "codec" ning tähistab sellist modemit, mis genereerib analoog-modemisignaale digitaalselt