avatar (2)avatar UNIX’i keskkonnas nimetatakse avatariks eriõigustega kasutajat, kellel on juurdepääs kõigile juurkataloogis asuvatele kataloogidele ja failidele