forests and treesmetsad ja puud Domeenide hierarhia Windows 2000 Active Directory süsteemis.

Puu on ühe ja sama DNS nimega domeenide rühm, näit. abc.com (üladomeen) ning sales.abc.com ja support.abc.com (tütardomeenid).

Mets on puude kogum, mida saab Enterprise Administrator (EA) nimeline kasutaja saab käsitleda ühe administratiivüksusena ning Active Directory haldab automaatselt domeenidevahelisi usaldusi. Turvalisuse huvides võivad organisatsioonid luua mitu metsa, kuid nende metsade vahelisi usaldusi peab administraator haldama käsitsi

Vt. ka Cross-Forest Trust ja transitive trust