trust relationshipusaldussuhe Loogiline ühendus kahe kataloogidomeeni vahel, nii et ühe domeeni kasutajate ja seadmete õigusi ja privileege jagatakse teise domeeniga. Näit. saavad kasutajad ühekordse sisselogimisega juurdepääsu kõigile ressurssidele

Vt. ka metsad ja puud ja edastatav usaldus