luminous intensityvalgustugevus Valgusallika valgustugevuseks I nimetatakse valgusvoogu ühe steradiaani kohta. Kui ruuminurgas dω levib valgusvoog dΦ, siis valgustugevus

I = dΦ / dω

Valgusallika valgustugevus sõltub harilikult suunast ning seetõttu kasutatakse valgusallikate iseloomustamiseks keskmist valgustugevust Φ0 / 4π, kus Φ0 on kogu kiiratav valgusvoog ja ruuminurk 4π haarab kõiki võimalikke suundi kolmemõõtmelises ruumis.

Valgustugevuse mõõtühikuks on kandela