PHPPHP on platvormist sõltumatu skriptikeel ja kujutab endast alternatiivi Microsoft’i ASP (Active Server Pages) keelele, mis töötab ainult Microsoft Windows NT serveritel. Nagu ASP, manustatakse ka PHP skriptid veebilehele koos HTML-ga. Enne, kui lehekülg saadetakse seda nõudnud kasutajale, pöördub veebiserver PHP poole, et transleerida ja täita PHP skriptiga ette nähtud instruktsioone.

PHP skripti sisaldavale HTML-leheküljele omistatakse tavaliselt laiend “.php” , “.php3” või “pHTML”. Nagu ASP’i, nii ka PHP’d võib käsitleda kui “dünaamilisi HTML lehekülgi”, kuna lehekülje sisu muutub vastavalt skripti interpreteerimise tulemustele.

PHP on tasuta tarkvara ja seda levitatakse Open Source litsentsi alusel.

Lühend PHP tuleb nimetusest "Personal Home Page Tools (PHPT)", kuid nüüd tõlgendatakse seda kui "Hypertext Preprocessor"

PHP on populaarseim serveripoolse skriptimise keel ja selle populaarsus kasvab (vt. www.php.net/usage.php)