DVD-R (DVD-Recordable) diskkirjutatav DVD ketas DVD Forum’i poolt spetsifitseeritud ühekordselt kirjutatav DVD-ketas nii video kui andmete salvestamiseks. DVD-R kettaid nimetatakse sageli "DVD miinus R" või "DVD kriips R", et eristada neid võistlevast DVD+R kettast.

DVD-R tehnoloogia on sama, mis CD-R ketastel ning siin kasutatakse ketta "kõrvetamiseks" samasugust värvainet. Esimesena hakkas DVD-R ajameid tootma Pioneer ning need võimaldasid salvestada ühele kettale 3,95 GB. 2000.a. suurenes see 4,7 GB-ni.

2000.a. jagunes DVD-R kaheks tüübiks, mis erinevad kopeerimiskaitse poolest. Esialgne DVD-R, mis kasutab salvestamiseks laserit lainepikkusega 650 nm, sai nimeks "DVD-R for Authoring" (autorikaitsega DVD-R). Teine kopeerimiskaitsega vorming, mis salvestab lainepikkusel 635 nm, sai nimeks "DVD-R for General" (üldotstarbeline DVD-R). Kuigi DVD-R(a) ja DVD-R(g) ajamid loevad mõlemat tüüpi kettaid, ei suuda nad teises vormingus salvestada.

DVD-R ajamite ("kõrvetajate") hind langes 2002.a drastiliselt ja nende läbimüük kasvas mitme miljonini